Coordinate or coordination

Výraz: „Coordinate or coordination“

  • Slovensky / Slovak: Coordinate or coordination
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Coordinate or coordination
  • Skratka / Abbreviation: COOR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Coordinate or coordination.

Coordinate or coordination má skratku COOR. COOR (Coordinate or coordination) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.