Coordinated Universal Time in meteorological messages

Výraz: „Coordinated Universal Time in meteorological messages“

  • Slovensky / Slovak: Coordinated Universal Time in meteorological messages
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Coordinated Universal Time in meteorological messages
  • Skratka / Abbreviation: Z
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Coordinated Universal Time in meteorological messages.

Coordinated Universal Time (in meteorological messages) má skratku Z. Z (Coordinated Universal Time (in meteorological messages)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.