Coordination message type designator

Výraz: „Coordination message type designator“

  • Slovensky / Slovak: Coordination message type designator
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Coordination message type designator
  • Skratka / Abbreviation: CDN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Coordination message type designator.

Coordination (message type designator) má skratku CDN. CDN (Coordination (message type designator)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.