Correct or correction or corrected

Výraz: „Correct or correction or corrected“

  • Slovensky / Slovak: Correct or correction or corrected
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Correct or correction or corrected
  • Skratka / Abbreviation: COR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Correct or correction or corrected.

Correct or correction or corrected má skratku COR. COR (Correct or correction or corrected) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.