Countermeasures Dispensing Set

Výraz: „Countermeasures Dispensing Set“

  • Slovensky / Slovak: Countermeasures Dispensing Set
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Countermeasures Dispensing Set
  • Skratka / Abbreviation: CMDS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: Kokpit lietadla.