Cover or covered or covering

Výraz: „Cover or covered or covering“

  • Slovensky / Slovak: Cover or covered or covering
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cover or covered or covering
  • Skratka / Abbreviation: COV
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cover or covered or covering.

Cover or covered or covering má skratku COV. COV (Cover or covered or covering) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.