CRC Skratka

Výraz: „CRC Skratka“

  • Slovensky / Slovak: CRC Skratka
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cyclic Redundancy Check
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lety.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu CRC Skratka.

označujúca matematický algoritmus aplikovaný na digitálne vyjadrované údaje, chrániaci údaje pred ich stratou alebo zmenou.