Cross

Výraz: „Cross“

  • Slovensky / Slovak: Cross
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cross
  • Skratka / Abbreviation: X
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cross.

Cross má skratku X. X (Cross) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.