Crossbar of approach lighting system

Výraz: „Crossbar of approach lighting system“

  • Slovensky / Slovak: Crossbar of approach lighting system
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Crossbar of approach lighting system
  • Skratka / Abbreviation: XBAR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Crossbar of approach lighting system.

Crossbar (of approach lighting system) má skratku XBAR. XBAR (Crossbar (of approach lighting system)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.