Crossing

Výraz: „Crossing“

  • Slovensky / Slovak: Crossing
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Crossing
  • Skratka / Abbreviation: XNG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Crossing.

Crossing má skratku XNG. XNG (Crossing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.