Cruise

Výraz: „Cruise“

  • Slovensky / Slovak: Cruise
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cruise
  • Skratka / Abbreviation: CRZ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cruise.

Cruise má skratku CRZ. CRZ (Cruise) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.