Cumuliform

Výraz: „Cumuliform“

  • Slovensky / Slovak: Cumuliform
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cumuliform
  • Skratka / Abbreviation: CUF
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cumuliform.

Cumuliform má skratku CUF. CUF (Cumuliform) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.