Cumulus

Výraz: „Cumulus“

  • Slovensky / Slovak: Cumulus
  • Česky / Czech: Cumulus
  • Anglicky / English: Cumulus
  • Skratka / Abbreviation: CU
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká meteorológia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cumulus.

Cumulus – Cumulus

Cumulus má skratku CU. CU (Cumulus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.