Current flight plan

Výraz: „Current flight plan“

  • Slovensky / Slovak: Current flight plan
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Current flight plan
  • Skratka / Abbreviation: CPL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Current flight plan.

Current flight plan má skratku CPL. CPL (Current flight plan) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.