Cvičenie

Výraz: „Cvičenie“

  • Slovensky / Slovak: Cvičenie
  • Česky / Czech: Cvičení
  • Anglicky / English: Exercises
  • Skratka / Abbreviation: WE
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cvičenie.

Cvičení (specifikovat) – Exercises (specify)