Cvičenie alebo cvičiaci alebo cvičiť

Výraz: „Cvičenie alebo cvičiaci alebo cvičiť“

  • Slovensky / Slovak: Cvičenie alebo cvičiaci alebo cvičiť
  • Česky / Czech: Cvičení nebo cvičící nebo cvičit
  • Anglicky / English: Exercises or exercising or to exercise
  • Skratka / Abbreviation: EXER
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vrtuľník.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cvičenie alebo cvičiaci alebo cvičiť.

Cvičení nebo cvičící nebo cvičit – Exercises or exercising or to exercise