Cvičenie padákového výsadku

Výraz: „Cvičenie padákového výsadku“

  • Slovensky / Slovak: Cvičenie padákového výsadku
  • Česky / Czech: Cvičení padákového výsadku
  • Anglicky / English: Parachute jumping exercise
  • Skratka / Abbreviation: PJE
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké termíny.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cvičenie padákového výsadku.

Cvičení padákového výsadku – Parachute jumping exercise