Cvičné nízke priblíženie

Výraz: „Cvičné nízke priblíženie“

  • Slovensky / Slovak: Cvičné nízke priblíženie
  • Česky / Czech: Cvičné nízké přiblížení
  • Anglicky / English: Practise low approach
  • Skratka / Abbreviation: PLA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cvičné nízke priblíženie.

Cvičné nízké přiblížení – Practise low approach