Cyclic redundancy check

Výraz: „Cyclic redundancy check“

  • Slovensky / Slovak: Cyclic redundancy check
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cyclic redundancy check
  • Skratka / Abbreviation: CRC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cyclic redundancy check.

Cyclic redundancy check má skratku CRC. CRC (Cyclic redundancy check) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.