Cyklická redundančná kontrola

Výraz: „Cyklická redundančná kontrola“

  • Slovensky / Slovak: Cyklická redundančná kontrola
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cyclic redundancy check
  • Skratka / Abbreviation: CRC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: odborné výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cyklická redundančná kontrola.

Matematický algoritmus aplikovaný na digitálne vyjadrené údaje, ktorý poskytuje určitú (požadovanú) úroveň ochrany proti strate alebo zmene údajov.