Cyprus

Výraz: „Cyprus“

  • Slovensky / Slovak: Cyprus
  • Česky / Czech: Kypr
  • Anglicky / English: Cyprus
  • Skratka / Abbreviation: 5B
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cyprus.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Cyprus (Cyprus ), pozostáva zo znakov 5B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.