Cyril

Výraz: „Cyril“

  • Slovensky / Slovak: Cyril
  • Česky / Czech: Cyril
  • Anglicky / English: Cyril
  • Skratka / Abbreviation: Cyril
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cyril.

Cyril je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena C. Písmeno C je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690.