D/F

Výraz: „D/F“

  • Slovensky / Slovak: D/F
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: D/F
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu D/F.

D/F stations that I control was… latitude… longitude (or other indication of position), class… a t… hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) má skratku. (D/F stations that I control was… latitude… longitude (or other indication of position), class… a t… hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.