Ď

Výraz: „Ď“

  • Slovensky / Slovak: Ď
  • Česky / Czech: Ď
  • Anglicky / English: Ď
  • Skratka / Abbreviation: Ď
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ď.

Písmeno Ď je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690. Slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Ď je Ďumbier