Ďaleký dosah / dolet, s ďalekým dosahom / doletom

Výraz: „Ďaleký dosah / dolet, s ďalekým dosahom / doletom“

  • Slovensky / Slovak: Ďaleký dosah / dolet, s ďalekým dosahom / doletom
  • Česky / Czech: Daleký dosah/dolet, s dalekým dosahem/doletem
  • Anglicky / English: Long range
  • Skratka / Abbreviation: LRG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ďaleký dosah / dolet, s ďalekým dosahom / doletom.

Daleký dosah/dolet, s dalekým dosahem/doletem – Long range