Danger area followed by identification

Výraz: „Danger area followed by identification“

  • Slovensky / Slovak: Danger area followed by identification
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Danger area followed by identification
  • Skratka / Abbreviation: D …
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Danger area followed by identification.

Danger area (followed by identification) má skratku D…. D… (Danger area (followed by identification)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.