Data link automatic terminal information service

Výraz: „Data link automatic terminal information service“

  • Slovensky / Slovak: Data link automatic terminal information service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Data link automatic terminal information service
  • Skratka / Abbreviation: D-ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Data link automatic terminal information service.

Data link automatic terminal information service má skratku D-ATIS. D-ATIS (Data link automatic terminal information service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.