Data link VOLMET

Výraz: „Data link VOLMET“

  • Slovensky / Slovak: Data link VOLMET
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Data link VOLMET
  • Skratka / Abbreviation: D-VOLMET
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Data link VOLMET.

Data link VOLMET má skratku D-VOLMET. D-VOLMET (Data link VOLMET) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.