Date-time group

Výraz: „Date-time group“

  • Slovensky / Slovak: Date-time group
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Date-time group
  • Skratka / Abbreviation: DTG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Date-time group.

Date-time group má skratku DTG. DTG (Date-time group) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.