dátové prepojenie

Výraz: „dátové prepojenie“

  • Slovensky / Slovak: dátové prepojenie
  • Česky / Czech: datové propojení
  • Anglicky / English: data link capability
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.