Dátové spojenie riadiaci – pilot

Výraz: „Dátové spojenie riadiaci – pilot“

  • Slovensky / Slovak: Dátové spojenie riadiaci – pilot
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Controller – Pilot Data Link Communications
  • Skratka / Abbreviation: CPDLC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.