Dátové spojenie riadiaci-pilot

Výraz: „Dátové spojenie riadiaci-pilot“

  • Slovensky / Slovak: Dátové spojenie riadiaci-pilot
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Controller-pilot data link communications
  • Skratka / Abbreviation: CPDLC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dátové spojenie riadiaci-pilot.

Spojenie medzi riadiacim letovej prevádzky a pilotom použitím dátového prenosu.