Dátový prenos automatickej informačnej služby v koncovej riadenej oblasti

Výraz: „Dátový prenos automatickej informačnej služby v koncovej riadenej oblasti“

  • Slovensky / Slovak: Dátový prenos automatickej informačnej služby v koncovej riadenej oblasti
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Data link automatic terminal information service, D-ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dátový prenos automatickej informačnej služby v koncovej riadenej oblasti.

Poskytovanie služby ATIS dátovým prenosom.