Dátový produkt

Výraz: „Dátový produkt“

  • Slovensky / Slovak: Dátový produkt
  • Česky / Czech: Datový produkt
  • Anglicky / English: Data product
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dátový produkt.

Sada dat nebo řada datových sad, která vyhovuje specifikaci datového produktu (ISO 19131).