Dátový spoj – VOLMET

Výraz: „Dátový spoj – VOLMET“

  • Slovensky / Slovak: Dátový spoj – VOLMET
  • Česky / Czech: Datový spoj – VOLMET
  • Anglicky / English: Data link – VOLMET D-VOLMET
  • Skratka / Abbreviation: D-VOLMET
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dátový spoj – VOLMET.

Zajištění aktuálních pravidelných letištních zpráv (METAR) a mimořádných letištních zpráv (SPECI), předpovědí (TAF), informací SIGMET, mimořádných hlášení z letadel nepokrytých informací SIGMET a, kde jsou dostupné, informací AIRMET prostřednictvím datového spoje.