Dátový spoj VOLMET

Výraz: „Dátový spoj VOLMET“

  • Slovensky / Slovak: Dátový spoj VOLMET
  • Česky / Czech: Datový spoj VOLMET
  • Anglicky / English: Data link VOLMET
  • Skratka / Abbreviation: D-VOLMET
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dátový spoj VOLMET.

Datový spoj VOLMET – Data link VOLMET