Datum crossing point

Výraz: „Datum crossing point“

  • Slovensky / Slovak: Datum crossing point
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Datum crossing point
  • Skratka / Abbreviation: DCP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Datum crossing point.

Datum crossing point má skratku DCP. DCP (Datum crossing point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.