Dávid

Výraz: „Dávid“

  • Slovensky / Slovak: Dávid
  • Česky / Czech: Dávid
  • Anglicky / English: Dávid
  • Skratka / Abbreviation: Dávid
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hláskovacia abeceda.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dávid.

Dávid je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena D. Písmeno D je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jednotlivé znaky slovenskej abecedy ľahko zapamätovatelné kódové slová (prevažne krstné mená a známe zemepisné pojmy) začínajúce týmito hláskami. Hláskovacie tabuľky písmen sú v zmysle STN 1690.