Dead reckoning

Výraz: „Dead reckoning“

  • Slovensky / Slovak: Dead reckoning
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Dead reckoning
  • Skratka / Abbreviation: DR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Dead reckoning.

Dead reckoning má skratku DR. DR (Dead reckoning) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.