DECCA

Výraz: „DECCA“

  • Slovensky / Slovak: DECCA
  • Česky / Czech: DECCA
  • Anglicky / English: DECCA
  • Skratka / Abbreviation: NC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké termíny.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu DECCA.

DECCA – DECCA