Decision altitude

Výraz: „Decision altitude“

  • Slovensky / Slovak: Decision altitude
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Decision altitude
  • Skratka / Abbreviation: DA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Decision altitude.

Decision altitude má skratku DA. DA (Decision altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.