General

Výraz: „General“

  • Slovensky / Slovak: General
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: General
  • Skratka / Abbreviation: GEN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu General.

General má skratku GEN. GEN (General) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.