Global orbiting navigation satellite system

Výraz: „Global orbiting navigation satellite system“

  • Slovensky / Slovak: Global orbiting navigation satellite system
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Global orbiting navigation satellite system
  • Skratka / Abbreviation: GLONASS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Global orbiting navigation satellite system.

Global orbiting navigation satellite system má skratku GLONASS. GLONASS (Global orbiting navigation satellite system) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.