Globálny navigačný satelitný systém

Výraz: „Globálny navigačný satelitný systém“

  • Slovensky / Slovak: Globálny navigačný satelitný systém
  • Česky / Czech: Globální navigační satelitní systém
  • Anglicky / English: Global navigation satellite system
  • Skratka / Abbreviation: GNSS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká navigácia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Globálny navigačný satelitný systém.

Globální navigační satelitní systém – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Global navigation satellite system