Globálny navigačný satelitný systém na obežnej dráhe

Výraz: „Globálny navigačný satelitný systém na obežnej dráhe“

  • Slovensky / Slovak: Globálny navigačný satelitný systém na obežnej dráhe
  • Česky / Czech: Globální navigační satelitní systém na oběžné dráze
  • Anglicky / English: Global orbiting navigation satellite system
  • Skratka / Abbreviation: GLONASS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká navigácia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Globálny navigačný satelitný systém na obežnej dráhe.

Globální navigační satelitní systém na oběžné dráze [glounas] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Global orbiting navigation satellite system (to be pronounced "GLO-NAS")