Ground controlled approach system or ground controlled approach

Výraz: „Ground controlled approach system or ground controlled approach“

  • Slovensky / Slovak: Ground controlled approach system or ground controlled approach
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Ground controlled approach system or ground controlled approach
  • Skratka / Abbreviation: GCAJ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ground controlled approach system or ground controlled approach.

Ground controlled approach system or ground controlled approach má skratku GCAJ. GCAJ (Ground controlled approach system or ground controlled approach) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.