Gruzínsko

Výraz: „Gruzínsko“

  • Slovensky / Slovak: Gruzínsko
  • Česky / Czech: Gruzie
  • Anglicky / English: Georgia
  • Skratka / Abbreviation: 4L
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Gruzínsko.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Gruzínsko (Georgia ), pozostáva zo znakov 4L. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.