gyroplán

Výraz: „gyroplán“

  • Slovensky / Slovak: gyroplán
  • Česky / Czech: gyroplán
  • Anglicky / English: Gyroplane, autogyro, autogiro
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké termíny.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu gyroplán.

Gyroplán je rotorové lietadlo ťažšie ako vzduch schopné letieť pôsobením aerodynamických síl, ktoré vznikajú na jednom alebo na viacerých nepoháňaných nosných rotoroch v podstate so zvislými osami. Vírnik je obdobou vrtuľníka.

Rotor vírnika nie je poháňaný a roztáča sa pôsobením aerodynamických síl pri doprednom lete. Vírnik potrebuje na vzlietnutie istý rozbeh po dráhe a na rozdiel od vrtuľníka nemôže odštartovať zvislo.

Gyroplán je kombináciou dvoch zariadení. Využíva rotor pre vertikálny let. Vertikálny let je ale pomalý, preto vo vyššej rýchlosti využíva krídla. Gyroplán si pri nízkych otáčkach rotora udržuje vysokú rýchlosť. Umožňuje kolmý štart, pristáva ako bežné lietadlo. Kvôli krídlam má dosť obmedzené manévrovacie schopnosti. Môže však letieť pomaly. Pri bežnom lete sa chová ako vrtuľové lietadlo, umožňuje ale znížiť rýchlosť letu pod hranicu, ktorá už môže byť pre bežné lietadlo nebezpečná.

Nároky kladené na pilota a jeho zaškolenie sú menšie, ako pri výcviku pilota helikoptéry.

Obstarávacie náklady profesionálne konštruovaných a vyrábaných strojov sa pohybujú od 4 miliónov Sk pri jednomiestnych gyroplánoch a od 5 miliónov u viacmiestnych gyroplánov. Prevádzkové náklady na letovú hodinu sa pohybujú medzi 10 – 60 tisíc Sk.