Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom C.

Letecké výrazy C:

 • C – Písmeno C je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Calibration – Calibration má skratku CLBR. CLBR (Calibration) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Cancel or cancelled – Cancel or cancelled má skratku CNL. CNL (Cancel or cancelled) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Candela – Candela má skratku CD. CD (Candela) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • candela/meter2 – candela/metre2, 3, 4263 candela/m2 = 1 ft- Lambert candela/metr2, 3, 4263 candela/m2 = 1 ft- Lambert…
 • cathode-raytube / Cockpit Review Team / combat-rated thrust / combat-readines straining – …
 • celková dĺžka s rotorom – Celková dĺžka s rotorom je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ vonkajších rozmerov. Uvádza sa v metroch (m). …
 • Celková vertikálne chyba – Vertikální geometrický rozdíl mezi skutečnou tlakovou nadmořskou výškou, ve které letadlo letí, a jeho přidělenou tlakovou nadmořskou výškou (letovou hladinou).…
 • Celková vypočítaná doba letu – Pro lety podle IFR vypočítaná doba letu od vzletu do příletu nad stanovený bod, vymezený ve vztahu k radionavigačnímu prostředku, z něhož se předpokládá zahájen…
 • celková výška – Celková výška je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ vonkajších rozmerov. Uvádza sa v metroch (m). …
 • Celková vzletová hmotnosť – Celková vzletová hmotnost – All up weight…
 • celkový čas od počiatočného pohybu prípustných do 10% odozvy kritického parametra motora – Total time from initial throttle movement until a 10% response of a critical engine parameter celkový čas od počátečního pohybu přípusti do 10% odezvy kritickéh…
 • celkový čas od Tí do 90% zvýšenia alebo zníženia špecifickej hladiny výkonu – Total time from Ti to a 90% increase or decrease in the power level specified celkový čas od Ti do 90% zvýšení nebo snížení specifické hladiny výkonu…
 • celkový čas odstavenia letúna – od přistání přes opravu až po další vzlet…
 • celkový čas trvania podrovnanie – Total time of flare manoeuvre duration celkový čas trvání podrovnání…
 • Celkový predpokladaný čas letu – Pre lety IFR predpokladaný čas letu od vzletu do príletu nad určený bod definovaný vzťahom k rádionavigačnému zariadeniu, z ktorého sa predpokladá začatie postu…
 • celoelektronický číslicový riadiaci systém – …
 • Celok kompetencií – Samostatná úloha skládající se z několika prvků kvalifikovanosti. …
 • Celosvetová počítačová sieť – Celosvětová počítačová síť – Worldwide web…
 • Centimeter – Centimetr – Centimetre Centimetre má skratku CM. CM (Centimetre) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súl…
 • centimeter, centimetre – centimetre, centimetres centimetr, centimetry…
 • Centimetrové vlny – Centimetrové vlny (3 000 až 30 000 MHz) – Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)…
 • centrálna jednotka elektroniky – …
 • Centrálny elektronický lietadlový monitor – …
 • Centre line – Centre line má skratku CL. CL (Centre line) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Centre preceded by runway designation number to identify a parallel runway – Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) má skratku… C…. C (Centre (preceded by runway designation number to identify a …
 • Cestovná hladina – Hladina udržiavaná lietadlom počas značnej časti letu. …
 • cestovná rýchlosť – Cestovná rýchlosť je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Môže sa merať pri rôznom výkone (cestovná rýchlosť pri 75% výkone). Uvádza sa v kilometr…
 • Cestovné hladina – Hladina dodržovaná letadlem během značné části letu. …
 • Cestovné stúpanie – Postup cestovního letu letounu, vedoucí k čistému přírůstku nadmořské výšky s úbytkem hmotnosti letounu. Technika letu lietadla, ktorá má za následok rovno-mern…
 • cestovný režim – let do prostoru cíle…
 • Cestujúci – Cestující – Passenger(s)…
 • Cieľ – …
 • ciele: kryté, opevnené, zodolnené, nechránené, zraniteľné – …
 • Cieľová úroveň bezpečnosti – Všeobecný výraz představující úroveň rizika, která je považována za určitých okolností za přijatelnou. …
 • Cieľové Náhradné letisko – Náhradné letisko, na ktoré môže lietadlo pokračovať v lete, ak je nemožné alebo nevhodné pristáť na plánovanom letisku pristátia. Poznámka: Letisko odletu môže …
 • Cieľový rokov – Postup, při kterém se používá zaměřovacího zařízení jedné rádiové stanice a vysílání druhé rádiové stanice, z nichž alespoň jedna je stanice pohyblivá a pohybuj…
 • Circling guidance light s – Circling guidance light(s) má skratku CGL. CGL (Circling guidance light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Cirokumulus – Cirrocumulus – Cirrocumulus Cirrocumulus má skratku CC. CC (Cirrocumulus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Cirostratus – Cirrostratus – Cirrostratus Cirrostratus má skratku CS. CS (Cirrostratus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Cirrus – Cirrus – Cirrus Cirrus má skratku CI. CI (Cirrus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • citlivé informácie – …
 • citlivosť prijímacieho kanála – …
 • Civil – Civil má skratku CIV. CIV (Civil) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • Civilná – Civilní – Civil…
 • civilné letectvo – Civilné letectvo je akákoľvek letecká prevádzka, ktorú uskutočňuje civilné lietadlo, okrem prevádzky, ktorú uskutočňuje štátne lietadlo uvedené v článku 3 Chica…
 • civilné letisko / heliport – Civilné letiská / heliporty sú určené pre prevádzku civilných lietadiel a určených štátnych lietadiel podľa platných civilných leteckých predpisov. Pozrite si <…
 • Civilné lietadlá – Civil Aircraft means any aircraft on the civil register of a State, other than those which that State treats as being in the service of the State, either perman…
 • Clear air turbulence – Clear air turbulence má skratku CAT. CAT (Clear air turbulence) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Clear s or cleared to … or clearance – Clear(s) or cleared to… or clearance má skratku CLR. CLR (Clear(s) or cleared to… or clearance) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódova…
 • Clear type of ice formation – Clear type of ice formation má skratku CLA. CLA (Clear type of ice formation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Climb to and maintain – Climb to and maintain má skratku CTAM. CTAM (Climb to and maintain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Climb to or climbing to – Climb to or climbing to má skratku CMB. CMB (Climb to or climbing to) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Climb-out area – Climb-out area má skratku CLIMB-OUT. CLIMB-OUT (Climb-out area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Close or closed or closing – Close or closed or closing má skratku CLSD. CLSD (Close or closed or closing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Cloud base – Cloud base má skratku BASE. BASE (Cloud base) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Interna…
 • Cloud top – Cloud top má skratku TOP. TOP (Cloud top) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • Cloud – Cloud má skratku CLD. CLD (Cloud) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • cluster bomb unit – …
 • Cockpit voice recorder – Cockpit voice recorder má skratku CVR. CVR (Cockpit voice recorder) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Colné odbavenie, colné úrady – Celní odbavení, celnice – Customs…
 • Colnica – Celnice – Customs…
 • Combined Altitude Radar Altimeter – …
 • Communications, navigation and surveillance – Communications, navigation and surveillance má skratku CNS. CNS (Communications, navigation and surveillance) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovani…
 • Completion or completed or complete – Completion or completed or complete má skratku CMPL. CMPL (Completion or completed or complete) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie …
 • Concept Demonstration Aircraft – …
 • Confirm or I confirm – Confirm or I confirm má skratku CFM. CFM (Confirm or I confirm) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Construction or constructed – Construction or constructed má skratku CONST. CONST (Construction or constructed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Continue s or continued – Continue(s) or continued má skratku CONT. CONT (Continue(s) or continued) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú p…
 • Continuous day and night service – Continuous day and night service má skratku H24. H24 (Continuous day and night service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokument…
 • continuous wave illuminator – …
 • Continuous wave – Continuous wave má skratku CW. CW (Continuous wave) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Continuous – Continuous má skratku CONS. CONS (Continuous) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Interna…
 • Control area – Control area má skratku CTA. CTA (Control area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Control indicated is operational control – Control indicated is operational control má skratku OPC. OPC (Control indicated is operational control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kó…
 • Control zone – Control zone má skratku CTR. CTR (Control zone) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • Control – Control má skratku CTL. CTL (Control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • Controller-pilot data link communications – Controller-pilot data link communications má skratku CPDLC. CPDLC (Controller-pilot data link communications) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovani…
 • Coordinate or coordination – Coordinate or coordination má skratku COOR. COOR (Coordinate or coordination) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Coordinated Universal Time in meteorological messages – Coordinated Universal Time (in meteorological messages) má skratku Z. Z (Coordinated Universal Time (in meteorological messages)) patrí medzi skratky a kódy, po…
 • Coordinated Universal Time – Coordinated Universal Time má skratku UTC. UTC (Coordinated Universal Time) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Coordination message type designator – Coordination (message type designator) má skratku CDN. CDN (Coordination (message type designator)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódova…
 • Correct or correction or corrected – Correct or correction or corrected má skratku COR. COR (Correct or correction or corrected) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie doku…
 • Coulomb – Coulomb je elektrické množství přenesené proudem 1 ampér za sekundu. …
 • Countermeasures Dispensing Set – …
 • Cover or covered or covering – Cover or covered or covering má skratku COV. COV (Cover or covered or covering) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • CRC Skratka – označujúca matematický algoritmus aplikovaný na digitálne vyjadrované údaje, chrániaci údaje pred ich stratou alebo zmenou. …
 • Cross – Cross má skratku X. X (Cross) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Avi…
 • Crossbar of approach lighting system – Crossbar (of approach lighting system) má skratku XBAR. XBAR (Crossbar (of approach lighting system)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódo…
 • Crossing – Crossing má skratku XNG. XNG (Crossing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Cruise – Cruise má skratku CRZ. CRZ (Cruise) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • Cumuliform – Cumuliform má skratku CUF. CUF (Cumuliform) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • Cumulonimbus – Cumulonimbus [si: bi: ] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Cumulonimbus (to be pronounce…
 • Cumulus – Cumulus – Cumulus Cumulus má skratku CU. CU (Cumulus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • Current flight plan – Current flight plan má skratku CPL. CPL (Current flight plan) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • current steerpoint – …
 • Cvičenie alebo cvičiaci alebo cvičiť – Cvičení nebo cvičící nebo cvičit – Exercises or exercising or to exercise…
 • Cvičenie padákového výsadku – Cvičení padákového výsadku – Parachute jumping exercise…
 • Cvičenie – Cvičení (specifikovat) – Exercises (specify)…
 • cvičná letecká puma – …
 • Cvičné nízke priblíženie – Cvičné nízké přiblížení – Practise low approach…
 • Cyclic redundancy check – Cyclic redundancy check má skratku CRC. CRC (Cyclic redundancy check) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne …
 • Cyklická redundančná kontrola – Matematický algoritmus aplikovaný na digitálne vyjadrené údaje, ktorý poskytuje určitú (požadovanú) úroveň ochrany proti strate alebo zmene údajov. …
 • cyklus – Teplotní změna v průběhu letu od nastartování motoru po max. výkon a přídavné spalování zpět po nižší nastavení pro přistání…
 • cykly medzi návrhom, konštrukciou a testy – …
 • Cyprus – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Cyprus (Cyprus ), pozostáva zo znakov 5B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie …
 • Cyril – Cyril je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena C. Písmeno C je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…
 • Č – Písmeno Č je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jed…
 • Čad – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Čad (Chad ), pozostáva zo znakov TT. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vy…
 • Čadca – Čadca je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Č. Písmeno Č je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…
 • Čakaj – Čekej (na příjmu) – Stand by…
 • Čas letovej služby – Celková doba od okamžiku, kdy člen letové posádky nastoupil službu po době odpočinku a před vykonáním letu nebo řady letů do okamžiku, kdy je zproštěn všech pov…
 • čas letu – letúny – Celkový čas od okamihu, keď sa letún začne pohybovať za účelom vzletu, do okamihu, keď sa úplne zastaví po skončení letu. Poznámka: čas letu, tak ako je tu defi…
 • čas letu – vrtuľníky – Celkový čas od okamihu, keď sa uvedú do pohybu listy rotora vrtuľníka až do úplného zastavenia vrtuľníka a listov rotora po skončení letu. …
 • Čas letu ako veliaci pilot-žiak – Doba letu, v jejímž průběhu letový instruktor pouze pozoruje žáka vykonávajícího činnost velícího pilota a nesmí ovlivňovat ani řídit let letadla. …
 • Čas letu podľa prístrojov – Doba, v jejímž průběhu pilot řídí letadlo za letu výlučně s orientací podle přístrojů a bez vnějších referenčních vodítek. Doba, v jejímž průběhu pilot řídí let…
 • Čas letu študenta vo funkcii veliteľa lietadla SPIC – Letový čas, v ktorom letový inštruktor len pozoruje študenta vo funkcii veliteľa lietadla a nesmie ovplyvniť alebo riadiť let lietadla. …
 • Čas letu – Celková doba od okamžiku, kdy se dá letadlo poprvé do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposled zastaví na konci tohoto letu. …
 • čas od úkonu riadiaceho pilota po prvej prekročení osi X – Time from pilot controller release until initial X axis crossing (X axis defined by the resting amplitude) čas od úkonu řídícího pilota po první překročení osy …
 • Čas odozvy vizuálneho systému – Interval od náhlého vstupu do řízení do dokončení vizuálního zobrazení prvního videosnímku obsahujícím výslednou odlišnou informaci. …
 • Čas odpočinku – Jakýkoliv časový úsek, během kterého je člen letové posádky zproštěn na zemi všech povinností ukládaných mu provozovatelem. Akýkoľvek časový úsek, počas ktorého…
 • Čas sólového letu – Doba letu, během které je pilot-žák jedinou osobou v letadle. …
 • Čas účinnej ochrany – Vypočítaný čas, počas ktorého protinámrazová kvapalina zabráni vytvoreniu námrazy, ľadu a snehu na ošetrených plochách lietadla. …
 • Čas výučby v dvojitom konania – Doba letu nebo pozemní přístrojová doba, v jejichž průběhu se osobě poskytuje letová výuka řádně oprávněným instruktorem. …
 • Čas – …
 • časová derivácia súradníc – …
 • Časová história – Prezentace změny proměnné vzhledem k času. …
 • časová modulácia – …
 • Časová základňa – …
 • Časové oneskorenie – Přídavná doba způsobená odezvou STD přičítaná k základní době odezvy letounu. …
 • časovo diskontinuálny diskrétny signál – …
 • Časový interval prepnutia svetelného návestidla – Čas požadovaný na prepnutie energetického zdroja svetelného návestidla, počas ktorého poklesne intenzita svietivosti v danom smere pod 50 % a znovu vzrastie nad…
 • Časový limit – …
 • Časový multiplex kanála – Způsob rozdělení kanálu, v souladu se kterým probíhá po jednom a témže samém kanálu časově uspořádaný paketový přenos informací od jednoho zdroje, avšak do různ…
 • Časový priebeh – Záznam změny proměnné v závislosti na čase. …
 • Časový záznam – Záznam změny proměnné v závislosti na čase. …
 • Časti približovacej svetelnej sústavy II. kategórie – Části přibližovací světelné soustavy II. kategorie (uvést RWY) – Category II components of approach lighting system (specify RWY)…
 • Časti – Parts see Component, Parts, Appliances, Product. Části viz Součást, části, letadlové zařízení, výrobek Parts and Appliances see Component, Parts, Appliances, Pr…
 • čelná strana krídla predná hrana krídla – …
 • čelné ovládače – …
 • čelné priehľadový displej – …
 • čelný odpor – …
 • čepeľ rotora – Čepeľ rotora je rotačné krídlo, ktoré zabezpečeuje vznášanie sa helikoptéry vo vzduchu. Čepeľ rotora je stavebná časť vrtuľníka. …
 • Červený – Červený – Red Red má skratku R. R (Red) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Česká republika – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Česká republika (Czech Republic ), pozostáva zo znakov OK. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mar…
 • Četný, častý – Četný, častý – Frequent…
 • Čiara instability – Čára instability – Squall line…
 • čiarka – Znak, sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzi…
 • čin protiprávneho zasahovania – Čin protiprávneho zasahovania (Act of unlawful Interference) a) Násilie vo??i osobe na palube letiaceho lietadla, ak táto akcia môže ohrozi?? bezpe??nos?? tohto…
 • Čína Taiwan – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Čína (Taiwan) (China (Taiwan) ), pozostáva zo znakov B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark -…
 • Čína – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Čína (China ), pozostáva zo znakov B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na v…
 • činiteľ útlmu – …
 • činnosti smerujúce k náprave nedostatkov – …
 • čipový detektor – …
 • číslicová registrová značka – Číslicová registrová značka je registrová značka pozostávajúca zo štyroch arabských číslic, ktorá sa ako súčasť poznávacej značky uvádza v osvedčení o zápise da…
 • Číslicový detektor – …
 • číslicový indikátor pohyblivého cieľa – …
 • Číslo – Číslo – Number Number má skratku NR. NR (Number) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inte…
 • čistá konfigurácia – konfigurace bez podvěsů…
 • člen letovej posádky – výkonný letec – člen posádky lietadla s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas letovej služby poverený povinnosťami dôležitými na vykonanie letu. …
 • Člen letovej posádky – Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby. Člen posádky s príslušným preukazom spôsobilo…
 • Člen posádky – Osoba určená provozovatelem do služby v letadle během doby letové služby. Osoba určená prevádzkovateľom na plnenie povinností na palube lietadla počas letovej s…
 • člen skupiny LM – …
 • člověkohodiny údžby – …
 • Čo najskôr – Co nejdříve – As soon as possible As soon as possible má skratku SAP. SAP (As soon as possible) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie …