Prehľad leteckých výrazov v leteckom slovníku Vrtuľníky.sk. Odborné letecké výrazy začínajúce písmenom D.

Letecké výrazy D:

 • D – Písmeno D je písmenom hláskovacej abecedy, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Hláskovacia abeceda (spelling alphabet), nazývaná tiež Fonetická abeceda…
 • Ď – Písmeno Ď je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slovenská hláskovacia tabuľka je tabuľka, ktorá udáva pre jed…
 • D/F – D/F stations that I control was… latitude… longitude (or other indication of position), class… a t… hours (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) má…
 • Daily – Daily má skratku DLY. DLY (Daily) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil…
 • Ďalekopis – Dálnopis (po vedení) – Landline teletypewriter…
 • Ďaleký dosah / dolet, s ďalekým dosahom / doletom – Daleký dosah/dolet, s dalekým dosahem/doletem – Long range…
 • Ďalšie systém k prenosu dát – Pozemní systém takto označený oprávněným systémem k přenosu údajů, jehož prostřednictvím se uskutečňuje další přechod na spojení a řízení. …
 • Danger area followed by identification – Danger area (followed by identification) má skratku D…. D… (Danger area (followed by identification)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a …
 • Danger or dangerous – Danger or dangerous má skratku DNG. DNG (Danger or dangerous) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Dánsko – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Dánsko (Denmark ), pozostáva zo znakov OY. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie…
 • Data / údaj – Veličina nebo soubor veličin, které mohou sloužit jako základ pro výpočet dalších veličin (ISO 19104). …
 • Data letovej testu – Aktuální data letounu získaná výrobcem letounu (nebo jiným dodavatelem přijatelných dat) během programu letových testů letounu. …
 • Data link automatic terminal information service – Data link automatic terminal information service má skratku D-ATIS. D-ATIS (Data link automatic terminal information service) patrí medzi skratky a kódy, potreb…
 • Data link VOLMET – Data link VOLMET má skratku D-VOLMET. D-VOLMET (Data link VOLMET) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v sú…
 • Dáta v uzlových bodoch v digitálnom tvare – Počítačem zpracovaná meteorologická data pro soubor pravidelně rozmístěných bodů na mapě. Data jsou určena pro přenos z meteorologického počítače do jiného počí…
 • Databáza – Jeden nebo více souborů dat strukturovaných tak, že příslušné aplikace z nich mohou vybírat a aktualizovat je. Poznámka: Týká se hlavně dat v elektronické podob…
 • Date-time group – Date-time group má skratku DTG. DTG (Date-time group) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO …
 • dátová zbernica – …
 • dátové prepojenie – …
 • Dátové spojenie riadiaci – pilot – …
 • Dátové spojenie riadiaci-pilot – Spojenie medzi riadiacim letovej prevádzky a pilotom použitím dátového prenosu. …
 • Dátový prenos automatickej informačnej služby v koncovej riadenej oblasti – Poskytovanie služby ATIS dátovým prenosom. …
 • Dátový produkt – Sada dat nebo řada datových sad, která vyhovuje specifikaci datového produktu (ISO 19131). …
 • Dátový spoj – VOLMET – Zajištění aktuálních pravidelných letištních zpráv (METAR) a mimořádných letištních zpráv (SPECI), předpovědí (TAF), informací SIGMET, mimořádných hlášení z let…
 • Dátový spoj VOLMET – Datový spoj VOLMET – Data link VOLMET…
 • Dátový spoj-VOLMET – Poskytování aktuálních pravidelných letištních zpráv (METAR) a zvláštních letištních zpráv (SPECI), předpovědí TAF, informací SIGMET, mimořádných hlášení z leta…
 • Datum crossing point – Datum crossing point má skratku DCP. DCP (Datum crossing point) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Dávid – Dávid je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena D. Písmeno D je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slove…
 • Dážď – Déšť – Rain Rain má skratku RA. RA (Rain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • dažďový závoj – …
 • Dead reckoning – Dead reckoning má skratku DR. DR (Dead reckoning) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Int…
 • DECCA – DECCA – DECCA…
 • December – Prosinec – December December má skratku DEC. DEC (December) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Decision altitude – Decision altitude má skratku DA. DA (Decision altitude) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Decision height – Decision height má skratku DH. DH (Decision height) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (I…
 • Definovaný bod po vzlete – Bod ve fázi vzletu a počátečního stoupání, před kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu s jedním nepracujícím motorem a může být …
 • Definovaný bod pred pristátím – Bod ve fázi přiblížení a přistání, za kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu s jedním nepracujícím motorem a může být nezbytné p…
 • Degrees Celsius Centigrade – Degrees Celsius (Centigrade) má skratku C. C (Degrees Celsius (Centigrade)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • Degrees – Degrees má skratku DEC. DEC (Degrees) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • dekanewtony – decaNewtons dekanewtony…
 • Deklarovaná kapacita – Míra schopnosti ATC systému nebo jakéhokoli jeho subsystému nebo pracovních míst, poskytovat službu letadlům během normálních činností. Je vyjádřena jako počet …
 • Deklinácia rádiomajáka – Odchýlka medzi radiálom 0° VOR a zemepisným severom určená v čase kalibrácie zariadenia VOR. …
 • Deklinácie zariadenia – Odchylka mezi nultým stupněm radiálu VOR a zeměpisným severem, určeným v okamžiku kalibrace stanice VOR. …
 • Deklinácie – Deklinace – Magnetic variation…
 • Dekódovanie – …
 • Delay or delayed – Delay or delayed má skratku DLA. DLA (Delay or delayed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICA…
 • Delayed used to indicate delayed meteorological message, message type designator – Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator) má skratku RTD. RTD (Delayed (used to indicate delayed meteorological message…
 • Delostrelectvo – …
 • Delta – Delta predstavuje v letectve anglický slovný ekvivalent písmena D. Anglická výslovnosť: (DELL-TAH), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: delta. Písmeno …
 • demarkačný priestor – Demarkačný priestor je priestor, ktorý je pomocou kontroly vstupu oddelený od vyhradených bezpečnostných priestorov alebo, ak samotný demarkačný priestor je vyh…
 • demontáže zariadenia – …
 • Deň pracovného pokoja – Den pracovního klidu – Holiday…
 • Denne, denný – Denně, denní – Daily…
 • Denný značenie – Denní značení (uvést práh dráhy, osu, apod. ) – Daylight markings (specify threshold, centreline, etc. )…
 • Dense upper cloud – Dense upper cloud má skratku DUC. DUC (Dense upper cloud) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s I…
 • Depart or departure – Depart or departure má skratku DEP. DEP (Depart or departure) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Departure – Departure má skratku DEP. DEP (Departure) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internation…
 • depo – …
 • deportované osoby – Deportované osoby – osoby, ktorým bol povolený vstup na územie štátu alebo prišli na územie štátu ilegálne, a ktorým bol vydaný oficiálny príkaz na opustenie št…
 • Depression Reticle Switch – …
 • desatiny – …
 • Descend to and maintain – Descend to and maintain má skratku DTAM. DTAM (Descend to and maintain) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú pln…
 • Descend to or descending to – Descend to or descending to má skratku DES. DES (Descend to or descending to) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Destination – Destination má skratku DEST. DEST (Destination) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Inter…
 • detekcia ciele – …
 • Detekcia oscilácie – …
 • detekcia sledovanie / trekovanie – …
 • Detekcia – …
 • detekčná kontrol zapísanej batožiny – …
 • detekčná kontrola personálu – …
 • detekčná kontrola pred nástupom – …
 • detekčná kontrola zapísanej batožiny – …
 • detekčná kontrola – Detekčná kontrola je použitie technických alebo iných prostriedkov určených na identifikáciu a/alebo odhalenie zakázaných predmetov. Detekčná kontrola je použit…
 • detekčný rám kovov – …
 • Deteriorate or deteriorating – Deteriorate or deteriorating má skratku DTRT. DTRT (Deteriorate or deteriorating) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • DETRESFA – Kódový výraz používaný k označení údobí tísně. Kódový výraz používaný na označenie obdobia tiesne. …
 • DETRESFA – Kódový výraz používaný na označenie údobí tiesne. Kódový výraz používaný k označení údobí tísně. The code word used to describe periods of distress. …
 • deviační pomer – …
 • Deviation or deviating – Deviation or deviating má skratku DEV. DEV (Deviation or deviating) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v …
 • Dew point temperature – Dew point temperature má skratku DP. DP (Dew point temperature) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súla…
 • Diagram – …
 • diaľková značka – …
 • diaľkové ovládanie hudu – …
 • diaľkovo pilotovaný stroj – …
 • Diaľkový zdroj nastavenie výškomeru – Dálkový zdroj nastavení výškoměru – Remote altimeter setting source…
 • Diel, časť, sekcia – Díl, část, sekce – Section…
 • Dierované oceľové pláty – Děrované ocelové pláty – Pierced steel plank…
 • Diffuse – Diffuse má skratku DIP. DIP (Diffuse) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International C…
 • digital terrain system – navigation system – …
 • digitálne elektroimpulsivní sústava, elektroimplulsivní sústava – …
 • digitálne elektronické ovládanie – …
 • digitálne vyrovnávač – …
 • digitálny riadiaci letový systém – …
 • digitálny systém pre monitorovanie terénu a vyhľadávanie prekážok – …
 • Digitálny výškový model – Znázornění souvislé plochy terénu pomocí interpolace hodnot výšek nad mořem ve všech průsečících stanovené mřížky, vztažených ke společnému počátku. Poznámka: D…
 • Digitálny zapisovač letových údajov – Digitální zapisovač letových údajů – Digital flight data recorder Digital flight data recorder má skratku DFDR. DFDR (Digital flight data recorder) patrí medzi …
 • Dipólové reflektora – klamné radiolokační cíle…
 • Direct controller-pilot communications – Direct controller-pilot communications má skratku DCPC. DCPC (Direct controller-pilot communications) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódo…
 • Direct in relation to flight plan clearances and type of approach – Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach) má skratku DCT. DCT (Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)) pa…
 • Displaced runway threshold – Displaced runway threshold má skratku DTHR. DTHR (Displaced runway threshold) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré …
 • Display vo výške očí – …
 • displej pre zobrazenie chybových hlásení – …
 • displej v prilbe – …
 • displej vo výške očí na zacielenie zbraní – …
 • displej vo výške očí na zobrazenie pristávacích informácií – …
 • displej zadávaných dát – …
 • Distance from touchdown indicator – Distance from touchdown indicator má skratku DFTI. DFTI (Distance from touchdown indicator) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie doku…
 • Distance measuring equipment – Distance measuring equipment má skratku DME. DME (Distance measuring equipment) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktor…
 • Distress phase – Distress phase má skratku DETRESFA. DETRESFA (Distress phase) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Ditching – Nouzové přistání letadla na vodě. …
 • Divert or diverting – Divert or diverting má skratku DIV. DIV (Divert or diverting) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade…
 • Diverzitná zlúčenie – …
 • diverzitný systém – …
 • Dlhé vlny – Dlouhé vlny (30 až 300 kHz) – Low frequency (30 to 300 kHz)…
 • Dlhé – Dlouhé (používá se pro označení žádoucího nebo požadovaného přiblížení) – Long (used to indicate the type of approach desired or required)…
 • dlhodobý beh na vysokej hladine výkonu – …
 • dlouhotětivové lopatky – …
 • dĺžka impulzu – …
 • Dĺžka – Délka – Length Length má skratku LEN. LEN (Length) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (In…
 • DME spojený s ILS – DME spojený s ILS – DME associated with ILS…
 • DME vzdialenosť – Úsečka vyjadřující vzdálenost (šikmou vzdálenost) od zdroje signálu DME k přijímací anténě. …
 • Do you intend to ask me for a series of bearings? – Do you intend to ask me for a series of bearings? or I intend to ask you for a series of bearings (to be used in radiotelegraphy as a Q Code) má skratku QDL. QD…
 • Do – Do (následuje čas, ve kterém předpovídaná změna počasí skončí) – Till (followed by time by which weather change is forecasted to end)…
 • Doba činnosti nie je špecifikovaná – Doba činnosti není specifikována – No specific working hours…
 • doba chodu motora – …
 • Doba letu – letúny – Celková doba od okamžiku, kdy se letoun poprvé dá do pohybu s cílem vzletět, do okamžiku, kdy naposled zastaví na konci tohoto letu. Poznámka: Doba letu tak, ja…
 • Doba letu – vrtuľníky – Celková doba od okamžiku, kdy se rotory vrtulníku začnou otáčet, do okamžiku, kdy vrtulník naposled zastaví na konci tohoto letu a rotory se zastaví. Celková do…
 • Doba letu klzáku – Celková doba letu kluzáku, bez ohledu na to, zda je vlečen nebo ne, od okamžiku, kdy se kluzák poprvé dá do pohybu za účelem vzletu, do okamžiku, kdy se zastaví…
 • Doba odozvy systému vizuálnej orientácie – Interval od náhlého vstupu do řízení do vytvoření prvního videosnímku obsahujícího výslednou odlišnou informaci. …
 • Doba pôsobenia – Odhadovaná doba, po kterou protinámrazová kapalina zabrání vytvoření námrazy nebo ledu nebo akumulaci sněhu na ošetřených plochách letounu. …
 • Doba prepnutia návestidlá – Doba potřebná pro přepnutí energetického zdroje návěstidla, během které poklesne svítivost v daném směru pod 50 procent a znovu vzroste nad 50 procent, přičemž …
 • doba prevádzky vo vzduchu – …
 • doba skutočnej služby – …
 • Doba výcviku v dvojitom konania – Doba letu, v jejímž průběhu se osobě na palubě letadla poskytuje letový výcvik řádně oprávněným pilotem. …
 • Docking – Docking má skratku DCKG. DCKG (Docking) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Dočasne nahradené s – Dočasně nahrazeno s – Temporarily replaced by…
 • Dočasne obmedzený priestor – Dočasně omezený prostor (uvést prostor) – Temporary restricted area (specify area)…
 • dočasné povolenie – …
 • Dočasne rezervovaný vzdušný priestor – Dočasně rezervovaný vzdušný prostor – Temporary reserved airspace…
 • Dočasné – Prozatímní – Provisional…
 • Dočasný alebo dočasne – Dočasný nebo dočasně – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Temporary or temporarily…
 • Dodatočné pokyny na zachovanie letovej spôsobilosti – Jsou dodatečné informace pro zachování letové způsobilosti obsažené v: • Příkazech k zachování letové způsobilosti (PZZ) • Servisních bulletinech vydaných tuzem…
 • dodávka zbraní – …
 • dodávky potrebné počas letu – Dodávky potrebné počas letu sú všetky predmety okrem (a) príručnej batožiny, (b) predmetov, ktoré prinášajú osoby iné, ako sú cestujúci, a (c) poštových zásielo…
 • dodávky z výroby – …
 • Dohľadnosť včítane dráhovej dohľadnosti – …
 • Dohľadnosť – Dohlednost – Visibility Za dohľadnosť na letecké účely sa považuje väčšia hodnota z nasledujúcich: a) najväčšia vzdialenosť, na ktorú je možné vidieť a rozoznať…
 • Dohľadnosť, oblačnosť a súčasné počasie – Dohlednost, oblačnost a současné počasí lepší než předepsané hodnoty nebo podmínky [kavoukei] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako ml…
 • Dohoda ADS – Plán hlásení ADS, ktorý stanovuje podmienky hlásenia údajov ADS (t. j. údaje požadované stanovišťom ATS a frekvencia hlásení, ktoré sa musia odsúhlasiť pred zač…
 • Dohodnuté vyjadrovanie údajov – Dohodnutý soubor pravidel, kterými se řídí způsob nebo sled, jakým mají být údaje vyjadřovány a sdružovány do srozumitelného spojení. Dohodnutý súbor pravidiel,…
 • Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve – …
 • Dojazdová dráha – Dojezdová dráha (uvést RWY) – Stopway (specify RWY) Dojezdová dráha – Stopway Vymedzená pravouhlá plocha naväzujúca na koniec použiteľnej dĺžky rozjazdu upraven…
 • Dôkaz porovnaním – Dokument prokazující soulad v rámci definovaných tolerancí mezi odezvami modelu a letovými zkouškami za shodných zkušebních a atmosférických podmínek. …
 • Dokončené – Dokončeno – Completed…
 • Domáci, tuzemský – Domácí, tuzemský – Domestic…
 • Domestic – Domestic má skratku DOM. DOM (Domestic) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • Dominika – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Dominika (Dominica ), pozostáva zo znakov J7. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označe…
 • Dominikánská republika – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Dominikánská republika (Dominican Republic ), pozostáva zo znakov HI. Značka štátnej príslušnosti – Nati…
 • Doplnková dodávka kyslíka – Supplemental oxygen means the additional oxygen required to protect each occupant against the adverse effects of excessive cabin altitude and to maintain accept…
 • Doplnok alebo doplňujúce – Doplněk nebo doplňující – Addition or additional…
 • Doplnok letového plánu – Doplněk letového plánu (označení druhu zprávy) – Supplementary flight plan (message type designator)…
 • Dopplerov frekvenčný posun – …
 • Dopplerov posun kmitočtu – Posun kmitočtu přijímače, který je výsledkem libovolného pohybu mezi vysílačem a přijímačem. …
 • Dopplerov uhlový kmitočet – …
 • Dopplerov VOR – Dopplerův VOR – Doppler VOR Doppler VOR má skratku DVOR. DVOR (Doppler VOR) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú…
 • dopravca – Dopravca je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje leteckú dopravu cestujúcich. …
 • Dopravné letectvo – …
 • dopredná šípová krídla krídla do pozitívneho šípu – …
 • dopredný – …
 • dosah rádiolokácie – …
 • dosah striel – …
 • dosah viditeľnosti – …
 • Dosah, vzdialenosť – …
 • Dosiahnite cestovné výšky – Dosáhněte cestovní výšky – Reach cruising altitude…
 • Dosiahnuť alebo dosiahnutie – Dosáhnout nebo dosažení – Reach or reaching…
 • doska cykliky – Doska cykliky spája hnací hriadeľ a listy rotora. Mechanizmus dosky cykliky má dve časti: statickú a rotujúcu. Obe časti sú spojené ložiskami. Doska cykliky je …
 • dostup v závese bez vplyvu zeme – Dostup v závese bez vplyvu zeme je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Uvádza sa v metroch (m). …
 • dostup v závese s vplyvom zeme – Dostup v závese s vplyvom zeme je technický parameter vrtuľníka – ukazovateľ výkonu. Uvádza sa v metroch (m). …
 • Dotazovač – Dotazovač – Interrogator…
 • Dotyková zóna – Dotyková zóna – Touchdown zone Časť vzletovej a pristávacej dráhy za jej prahom, na ktorej sa predpokladá prvý dotyk pristávajúceho lietadla. …
 • dovybaviť vojenské letectvo motory – …
 • Downward tendency in RVR during previous 10 minutes – Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes) má skratku D. D (Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)) patrí medzi skratky a kódy, potreb…
 • Dráha letu – …
 • Dráha pre rolovanie za letu – Vymezený pás na zemi zřízený pro pojíždění vrtulníků letem v malé výšce. …
 • Dráha pre vzlet – RWY určená pouze pro vzlety. …
 • Dráha – Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání a vzlety letadel. Dráha (uvést RWY) – Runway (specify RWY) Dráha (v METAR/SPECI následují č…
 • Dráhová dohľadnosť – Vzdialenosť, na ktorú pilot lietadla nachádzajúceho sa na osovej čiare vzletovej a pristávacej dráhy, môže vidieť značky alebo svetelné návestidlá, vyznačujúce …
 • Dráhová návestidlá malej svietivosti – Dráhová návěstidla nízké svítivosti (uvést RWY) – Low intensity runway lights (specify RWY)…
 • Dráhová návestidlá strednej svietivosti – Dráhová návěstidla střední svítivosti (uvést RWY) – Medium intensity runway lights (specify RWY)…
 • Dráhová návestidlá vysokej svietivosti – Dráhová návěstidla vysoké svítivosti (uvést RWY) – High intensity runway lights (specify RWY)…
 • Dráhové ochranné návestidlá – Světelná soustava určená k varování pilotů nebo řidičů mobilních prostředků před vjezdem na RWY v provozu. …
 • Dráhové záchytné zariadenie – Dráhové záchytné zařízení (uvést RWY) – Runway arresting gear (specify RWY)…
 • Dráhový pás / Pás RWY – Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená: a) ke sníženi nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY a b) k zajištění b…
 • Drak lietadla – Airframe means the fuselage, booms, nacelles, cowlings, fairings, aerofoil surfaces (including rotors but excluding propellers and rotating aerofoils of engines…
 • Druhá odmocnina súčtu štvorcov – Druhá odmocnina součtu čtverců – Root sum square…
 • Druhý pilot – Co-pilot means a pilot serving in any piloting capacity other than as pilot-in-command or commander, but excluding a pilot who is on board the aircraft for the …
 • Druhý segment – That portion of the takeoff profile from after gear retraction to initial flap/slat retraction část profilu vzletu po zatažení podvozku do počátečního zatažení …
 • druhý úplného cyklu oscilácie po prvom prekročení osi X – Second full cycle of oscillation after the initial X axis crossing druhý úplný cyklus kmitání po prvním překročení osy X…
 • Dual instruction time – Flight time or instrument ground time during which a person is receiving flight instruction from a properly authorised instructor. …
 • Dual tandem wheels – Dual tandem wheels má skratku DTW. DTW (Dual tandem wheels) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s…
 • Dual wheels – Dual wheels má skratku DW. DW (Dual wheels) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (Internati…
 • duálne čerpadlo – Pracuje na nižších otáčkách a při poruše jedné sekce může druhá dále dodávat palivo při nižším průtoku…
 • dúchadlo odolné voči zrážke s vtákmi – …
 • Dúchadlový disky motorov – Integrální konstrukce rotoru turbínového motoru vytvořená lopatkami a disky jako nedělitelný celek – původ. název použit firmou GE…
 • Dúchadlový kanál – …
 • Ďumbier – Ďumbier je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena Ď. Písmeno Ď je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. Slo…
 • Duplex – Způsob spojení mezi dvěma stanicemi umožňující přenos současně v obou směrech. …
 • Duration – Duration má skratku DUR. DUR (Duration) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • During – During má skratku DRG. DRG (During) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civ…
 • Dust/sand whirls dust devils – Dust/sand whirls (dust devils) má skratku PO. PO (Dust/sand whirls (dust devils)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, kt…
 • Duststorm – Duststorm má skratku DS. DS (Duststorm) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International…
 • dvere kabíny – Dvere kabíny umožňujú prístup do kabíny a kokpitu vrtuľníka. Dvere kabíny je stavebná časť vrtuľníka. …
 • dvojhriadeľovom turbodúchadlo s nízkym obtokovým pomerom a prídavným spaľovaním – …
 • Dvojité W – Dvojité W je slovenský ekvivalent (kódové slovo) písmena W. Písmeno W je písmenom slovenskej hláskovacej tabuľky, ktorá sa používa v leteckej mobilnej službe. S…
 • Dvojitý tandemový podvozok – Dvojitý tandemový podvozek – Dual tandem wheels…
 • Dvojkanálový duplex – Dvoukanálový duplex – Double channel duplex…
 • Dvojkanálový simplex – Dvoukanálový simplex – Double channel simplex…
 • Dvojkolesový podvozok – Dvoukolový podvozek – Dual wheels…
 • dvojmiestna verzia – …
 • dvojprúdový motor – …
 • dvojzväzkový anténa – …
 • dvoucívkový turbodúchadlovým motor – …
 • Dvoukmitočtový kurzový maják – Kurzový maják ILS, u kterého je požadované krytí dosaženo dvěma nezávislými vyzařovacími diagramy, vytvořenými na určitém kmitočtovém kanálu kurzového majáku sa…
 • Dvoukmitočtový zostupovú maják – Sestupový maják ILS, u něhož je požadované krytí dosaženo dvěma nezávislými vyzařovacími diagramy, vytvořenými na určitém kmitočtovém kanálu sestupového majáku …
 • Dym – Kouř – Smoke…
 • dymivosť motora – …
 • Dynamický rozsah bez prerušenia dB – …
 • Džibuti – Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Džibuti (Djibouti ), pozostáva zo znakov J2. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označen…
 • džíp – …